GG-1000TLC-1

Màu sắc có thể hơi khác so với gốc.
15.000.000 VNĐ

Các tính năng khácĐặc điểm kỹ thuật

Kích thước / Tổng trọng lượng